Arkisto

Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys täytti 90 vuotta

Kainuun Museoyhdistys r.y. perustettiin Kajaanissa 1930. Nimi vaihtui  Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistykseksi 1996.  Yhdistyksen ensimmäisiä tehtäviä oli museotoiminnan käynnistäminen Kainuuseen ja Kajaaniin ja Kainuun Museo olikin yhdistyksen ylläpitämä v. 1977 saakka. Nykyisin yhdistyksen toiminta on kotiseututyöhön painottuva ja yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, retkiä ja erilaisia hankkeita.

Mallia muualta kotiseuturetki

Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys ry järjesti Oulujärvi Leaderin tukemana Mallia muualta kotiseuturetken Vaasan seudulle 3.-5.8.2018. Opintoretki oli avoin kaikille museo- ja kotiseututyössä Oulujärven kuntien alueella toimiville.

Retken tutustumiskohteita olivat:

– Nivala-Seura ja kotiseutumuseo Katvala
– Kokkolan museot ja linja-auto opastus vanhaan Kokkolaan
– Vierailu Strömsössä
– Stundarsin museo- ja kulttuurikeskuksen käsityöläispäivät
– Granösundin kalastusmuseo
– Näköalatorni Saltkaret Unescon luonnonperintöalueella
– Opastettu linja-autokierros aiheella Vanha Vaasa
– Pysähdys Pietarsaaressa
– Kärsämäki

Osa tutustumisista tehtiin oppaan johdolla, osa omatoimisesti.

Riihipiha eilen, tänään ja huomenna

Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys ry hallinnoi marraskuussa 2016 alkanutta hanketta Riihipiha eilen, tänään ja huomenna. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat
Riihipiha-museon säätiö ja Vuolijoen maaseutuyhdistys ry.

Vuolijoella sijaitseva Riihipihan talonpoikaismuseoalue koostuu 35 rakennuksesta ja noin 4000 esineestä. Alue kertoo Vuolijoen ja Kainuun rakennuskannasta ja elämästä edeltäneiden sukupolvien aikana. Museon yhteydessä toimii myös Vuolijoen maaseutuyhdistyksen ylläpitämä kahvila Niittypirtti. Kesäisin noin kahden kuukauden ajan yleisölle avoinna
olevalla museoalueella järjestetään myös tapahtumia, kuten heinäkuinen
Wanhan ajan maatalousnäyttely.

Riihipiha eilen, tänään ja huomenna -hankkeen tarkoituksena on kehittää Riihipihan toimintaa, tehdä aluetta tunnetuksi kuntalaisille, kainuulaisille sekä laajemminkin.
Tavoitteena on tämän avulla lisätä alueen kävijämäärää, tunnettavuutta sekä käyttöä ja samalla lisätä ihmisten tietoutta Vuolijoesta, Kainuusta sekä perinteistä ja historiasta yleisesti. Hankkeen toimenpiteinä kehitetään ja elävöitetään museoalueen kesän toimintaa, järjestetään uusi aukioloajan ulkopuolinen pääsiäistapahtuma, tiedotetaan ja
uusitaan museoalueen esite/kartta.

Riihipiha eilen, tänään ja huomenna 1.11.2016-30.4.2017

Rahoittaja: Oulujärvi Leader

Lisätietoja: Maria Helo, mshhelo@gmail.com

Valtakunnallisia Kotiseutupäiviä vietettiin Kajaanissa elokuussa 2016

Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistyksen aloitteesta Kajaanin kaupunki haki vuoden 2016 valtakunnallisia kotiseutupäiviä järjestettäväksi Kainuun maakunnan pääkaupungissa. Päiviä vietettiin Kajaanissa 4.8.-7.8.2016 teemalla Tienviitta tulevaisuuteen.

Kotiseutupäivien yhteydessä Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys ry järjesti oheistapahtumana kaksipäiväise tkotiseutumarkkinat. Perjantaina ja lauantaina vietetyillä toripäivillä esiteltiin kainuulaisia kotiseututoimijoita toiminnallisin keinoin. Mukana oli myyntikojuja, paikallisia tuotteita, työnäytöksiä ja esityksiä kunnon toritapahtuman tunnelman mukaisesti.

Yhdistys sai toritapahtuman järjestämiseen tukea Olvi-Säätiöltä.

Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistyksen toimesta, yhteistyössä Kajaanin kaupungin ja Fieandtin suvun kanssa, paljastettiin Kajaanin jokivarteen, linnanraunioiden läheisyyteen muistomerkki Kajaanin linnan viimeisen päällikön Johan Henrik Fieandtin muistoksi. Muistomerkki paljastettiin 19.8.2017 Linnanvaltaus -tapahtuman yhteydessä.

Pikkuisen parempi lomaleiri

Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys järjesti 8.-12.6.2015 kotiseutuhenkisen lomaleirin 8-12 -vuotiaille lapsille. Leiri pidettiin Paltamon Vaarankylällä. Pikkusen parempi lomaleiri nimellä kulkeva leiri järjestettiin yhteistyössä Paltamo-Seuran ja Vaarankylän kyläyhdistyksen kanssa.

Viisi päiväisen leirin aikana askarreltiin, retkeiltiin ja leikittiin yhdessä ohjaajien kanssa päivän aiheen mukaisesti. Tutuksi tulivat muun muassa perinteiset käsityöt, ympäristötaide, villiyrtit ja leivonta. Aiheisiin lapset pääsivät tutustumaan tekemällä ja kokeilemalla asioita konkreettisesti itse. Yhtenä leiripäivänä tehtiin lisäksi linja-autolla kotiseuturetki lähiympäristön eri kohteisiin.

Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys sai leirin toteuttamiseen apurahan Alfred Kordelin säätiöltä. Leirin avulla testattiin puitteita ja mahdollisuuksia lapsille suunnatun, perinteitä välittävän kesäleirin pysyvälle järjestämiselle. Lisäksi leirin kautta tutkittiin erilaisia mahdollisuuksia tutustua muun muassa kainuulaisuuteen, kotiseutuun ja historiaan liittyviin aihealueisiin ja niiden käytäntöihin nykyaikana.

Katso kuvia ja videokooste leiriltä. Kotiseutupostin 3/2015 artikkeli leiristä.

Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistyksellä oli vuoden 2013 aikana kaksi toteutunutta hanketta

Joutomies – Perinteisten työtapojen välittäminen paikallisille toimijoille

Hanke kohdistui rakennettuun kulttuuriympäristöön. Tarkoituksena oli opastaa ja ohjata paikallisia toimijoita ja talkoolaisia työn kautta perinteisten korjaus- ja hoitomenetelmien toteutuksessa. Kunnostus- ja korjauskohteita oli eri puolilla Kainuuta; Hyrynsalmella, Kuhmossa, Paltamossa, Puolangalla, Sotkamossa ja Vuolijoella. Hankkeen rahoitti Alfred Kordelin säätiö ja hankkeessa oli mukana Kainuun Nuotta/Kainuun YTY.

Pyhät paikat – Kainuulaisiin paikkoihin keskittyneen muistitiedon haastattelukartoitus

Kartoituksella tallennettiin muistitietoa kainuulaisista paikoista, joihin liittyy kertomuksia tai kokemuksia paikan pyhyydestä tai erityisyydestä. Haastatteluja tehtiin eri puolilla Kainuuta. Kartoituksen rahoitti Museovirasto ja sen suoritti FM Marjukka Piirainen.

Kainuulaisen perinteen tallentaja H.W. Claudelin

Henrik Wilhelm Claudelin (1882-1947), hyrynsalmelainen nimismies, oli Kainuun Museoyhdistyksen perustajajäsen. Hän oli aktiivinen kotiseutu- ja museotyön harrastaja sekä ahkera kynänkäyttäjä. Vielä eläkevuosinaan hän toimi mm. Kainuun Museon museonhoitajana ja kirjoitti lehtiin runsaasti artikkeleita eri aiheista.

Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys sai Museovirastolta avustusta 2010 ja 2011 H.W. Claudelin-tutkimukseen. Yhdistys kartoitti mm. eri arkistoissa säilytettävää laajaa Claudelin-aineistoa. Tavoitteena on julkaisun laatiminen hänen tekemästään kotiseututyöstä Kainuussa.

© Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys ry 2024 - kalevak.fi